Kampania o uczciwym zatrudnieniu „Rights for all seasons”.

Informacja na temat kampanii dotyczącej pracy sezonowej w Unii Europejskiej „Rights for all seasons”.

Szacuje się, że każdego roku do 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza krajem pochodzenia. Z pewnością spory odsetek tych osób stanowią Polacy. Gdy pracują w innym kraju UE, mają takie same prawo do uczciwych warunków zatrudnienia jak pracownicy lokalni. Jednak biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, mogą być bardziej narażeni na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa i nadużycia.

Każda osoba, która wyjechała, lub chce wyjechać do innego kraju państw członkowskich UE może liczyć na pomoc różnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecznych o pomoc, informacje i oferty pracy sezonowej na obszarze Unii Europejskiej.

Na stronie https://eures.praca.gov.pl/ można znaleźć między innymi:
• bogatą bazę informacyjną
• adresy punktów służących pomocą w uczciwym zatrudnieniu na terenie UE
• oferty pracy oraz oferty pracowników (CV)
• aktualną listę wydarzeń realizowanych w ramach kampanii

Kampania jest realizowana w celu zapewnienia uczciwych warunków pracy pracownikom sezonowym i trwa od lipca do końca października 2021 r. Inicjatorami i Koordynatorami kampanii są: Europejski Urząd ds. Pracy wspólnie z państwami członkowskimi Unii
Europejskiej oraz Komisją Europejską, Europejska platforma do walki z pracą
nierejestrowaną, Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES oraz partnerzy
społeczni z tych państw.

#Rights4AllSeasons #pracasezonowa

Jeśli chcesz subsktybować nasz kanał, kliknij w link: http://www.youtube.com/user/ElektronicznyZUS?sub_confirmation=1

Powered by WPeMatico