• Konta firmowe
  • Konta firmowe
  • ,
  • Konta firmowe

  • Czy wiesz, że: Konto firmowe to rodzaj rachunku bankowego przeznaczone go do zarządzania pieniędzmi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na takie konto wpływają pieniądze za wykonaną pracę, a także prowadzone są z niego związane z biznesem wydatki.
  • Zobacz więcej
 • Konta osobiste
  • Konta osobiste
  • ,
  • Konta osobiste

  • Czy wiesz, że: "Rachunek bankowy, konto bankowe to rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej z jego posiadaczem (albo posiadaczami, gdyż rachunek bankowy może być prowadzony także dla kilku osób fizycznych). Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, o ile w umowie z bankiem nie zostały zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi…
  • Zobacz więcej