• Lokaty bankowe
    • Lokaty bankowe
    • ,
    • Lokaty bankowe

    • Czy wiesz, że: Lokata bankowa to jeden z rodzajów produktów oferowanych przez banki komercyjne. W tym przypadku klient dokonuje wpłaty do banku określonej kwoty pieniędzy na określony z góry okres oraz na ustalony z góry procent, a następnie odebranie tej kwoty powiększonej o odsetki po upływie ustalonego terminu.
    • Czytaj dalej