• Leasing
  • Leasing
  • , ,
  • Leasing

  • Czy wiesz, że: Leasing to jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie…
 • Lokaty bankowe
  • Lokaty bankowe
  • ,
  • Lokaty bankowe

  • Czy wiesz, że: Lokata bankowa to jeden z rodzajów produktów oferowanych przez banki komercyjne. W tym przypadku klient dokonuje wpłaty do banku określonej kwoty pieniędzy na określony z góry okres oraz na ustalony z góry procent, a następnie odebranie tej kwoty powiększonej o odsetki po upływie ustalonego terminu.
 • Ubezpieczenia
  • Ubezpieczenia
  • ,
  • Ubezpieczenia

  • Czy wiesz, że: Ubezpieczenie to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z  funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami;