• Ubezpieczenia
    • Ubezpieczenia
    • ,
    • Ubezpieczenia

    • Czy wiesz, że: Ubezpieczenie to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z  funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami;
    • Czytaj dalej