Komentarz NBP do opinii MFW nt. decyzji RPP o podwyżkach stóp procentowych

W najnowszym raporcie MFW pozytywnie ocenił działania banku centralnego z zakresu polityki pieniężnej. Zdaniem MFW wzrost inflacji CPI do 7,7% w listopadzie br. wynikał głównie z czynników zewnętrznych, w tym kształtowania się cen energii. Zgodnie z prognozami, inflacja CPI osiągnie maksimum pod koniec bieżącego roku, a wraz z upływem roku 2022 będzie się obniżać, po czym prognozuje się powrót inflacji blisko celu do końca 2023 r. Będzie temu sprzyjać stopniowe obniżanie się inflacji bazowej.

Więcej o raporcie i opinii MFW: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=%2Faktualnosci%2Fwiadomosci_2021%2Fmfwxii.html

Powered by WPeMatico