Konferencja „Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji.” (INSTATCENY)

Konferencja podsumowująca projekt "Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych – INSTATCENY”.
Projekt realizowany był w ramach konsorcjum naukowego „Nauka i statystyka”, w którym uczestniczyli: Główny Urząd Statystyczny (lider projektu), Szkoła Główna Handlowa oraz Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Realizacja prac projektowych była możliwa dzięki środkom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznanym podczas I edycji konkursu Gospostrateg w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Celem projektu było opracowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych pochodzących z nowych, alternatywnych źródeł, takich jak dane pochodzące od sieci handlowych oraz pozyskiwane automatycznie ze stron internetowych sklepów i wdrożeniem ich do praktyki badań cen detalicznych

Program konferencji oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie: https://stat.gov.pl/wydarzenia/konferencje/nowoczesne-technologie-i-nowe-zrodla-danych-w-pomiarze-inflacji,18,1.html

Zapraszamy do udziału! Zaczynamy 14 czerwca 2022, o godz. 10.00.

Powered by WPeMatico