Konferencja online – część 3.

„Regionalny wymiar procesów demograficznych. Województwo lubelskie na tle Polski w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” Przestrzenny wymiar procesów demograficznych i wyzwania depopulacji

Dr Małgorzata Flaga, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Depopulacja w województwie lubelskim – wybrane zagadnienia
Dr hab. Monika Wesołowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wyludnianie się wsi województwa lubelskiego
Dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Depopulacja jako szansa dla regionów i miast – zmiana paradygmatu
Dr Krzysztof Markowski, Urząd Statystyczny w Lublinie, Podsumowanie i zakończenie konferencji

Powered by WPeMatico