Konferencja online. Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników.

Zapraszamy na konferencję online z prezentacją raportu z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
Podczas konferencji zostaną przedstawione dwie ważne publikacje:

„Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników”

„Powszechny Spis Rolny 2020. Metodologia i organizacja badania."

W czasie konferencji planowany jest także panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi, ekspertami w zakresie rolnictwa i wsi.

Powszechny Spis Rolny, przeprowadzony na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r., był drugim przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Szeroki zakres informacji uzyskanych w badaniu pozwoli na dokonanie aktualnej oceny sytuacji polskiego rolnictwa oraz analizę zmian jakie zaszły w tym sektorze. Z uwagi na istotne powiązania rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki, dane ze spisu wykorzystane zostaną również do ogólnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju.
Analiza danych umożliwi władzom lokalnym, regionalnym i centralnym podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. Ponadto wyniki spisu stanową podstawę do kształtowania unijnej polityki rolnej, środowiskowej i klimatycznej oraz ustalania zasad finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich.

Program i lista panelistów dostępne są na stronie: https://spisrolny.gov.pl/konferencje/powszechny-spis-rolny-2020-raport-z-wynikow

11 sierpnia, godz.12.00

Powered by WPeMatico