Konferencja – Powszechny Spis Rolny 2020. Dane wynikowe w przekrojach powiatów – II tura

Celem konferencji jest przedstawienie wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczących liczby pracujących i nakładów pracy w gospodarstwach rolnych w ciągu roku gospodarczego.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r. to drugi spis rolny zrealizowany przez GUS po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W PSR 2020 zbierane były informacje nt. różnych aspektów polskiego rolnictwa, w tym również o nakładach pracy ludzkiej ponoszonych na wytworzenie produktów rolnych.

Szeroki zakres informacji uzyskanych w badaniu pozwoli na dokonanie aktualnej oceny sytuacji polskiego rolnictwa oraz analizę zmian jakie zaszły w tym sektorze. Z uwagi na istotne powiązania rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki, dane ze spisu wykorzystane zostaną również do ogólnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju.

Analiza danych umożliwi władzom lokalnym, regionalnym i centralnym podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. Ponadto wyniki spisu stanową podstawę do kształtowania unijnej polityki rolnej, środowiskowej i klimatycznej oraz ustalania zasad finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich.

Sprawdź program na stronie:
https://spisrolny.gov.pl/powszechny-spis-rolny-2020-dane-wynikowe-w-przekrojach-powiatow-ii-tura

Transmisja na żywo 21 grudnia o godz. 9.00
#GUS #PowszechnySpisRolny #statystyki #rynekPracy

Powered by WPeMatico