Konferencja prasowa Prezesa GUS PREZENTACJA WYNIKÓW NSP2021 NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN.

Konferencja prasowa Prezesa GUS pn. Prezentacja wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin. Dane obejmują:

1. Liczbę ludności według płci i wieku:
– Liczbę ludności Polski w dniu 31 marca 2021 r. w porównaniu z NSP 2011
– Ludność w miastach oraz na wsi w latach 2011 i 2021
– Ludność według województw w latach 2011 i 2021
– Przyrosty/ubytki liczby ludności miejskiej i wiejskiej według województw w latach 2011 i 2021
– Ludność według płci i wieku w latach 2011 i 2021
– Gminy o ubytku i przyroście ludności
– Gminy z odsetkiem ludności w wieku 65 lat i więcej
2. Liczbę budynków i mieszkań (zamieszkanych i niezamieszkanych).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na 31 marca 2021 r. Dotychczas opublikowane informacje oraz harmonogram publikacji wyników spisowych dostępne są na stronie: https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html .

Spis powszechny to największe badanie statystyczne realizowane przez statystykę publiczną co 10 lat, dostarczające użytkownikom instytucjonalnym jak i pozainstytucjonalnym prowadzącym indywidualne analizy, danych o strukturze społeczno-demograficznej kraju oraz o budynkach i mieszkaniach. Spisowy zasób informacyjny pozwala na obserwację rozwoju i zmian zachodzących w społeczeństwie i jego warunkach mieszkaniowych.

Zapraszamy do udziału! 20 września 2022 r. godz.11:00!

Powered by WPeMatico