Konferencja promująca Projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa -PDS”

Nowy Portal Geostatystyczny powstał w ramach projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS)”, Portal prezentuje posiadane przez statystykę publiczną dane oraz wyniki analiz geostatystycznych, kluczowe dla funkcjonowania państwa, samorządów i społeczności lokalnych. Dane te mogą być prezentowane w dogodnej formie graficznej (głównie mapowej) przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych. Dodatkowo utworzono rozwiązania wspomagające prezentację i analizę własnych danych przestrzennych użytkowników portalu.

Celem głównym Projektu PDS jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej, które to informacje i analizy, poprzez swą referencyjność, są istotnym składnikiem systemu informacyjnego państwa.

Zapraszamy do udziału! 5 października 2022 r. godz.10:00!