Konferencja „Sytuacja demograficzna Polski w świetle wyników NSP 2021” (III Kongres Demograficzny)

Konferencja naukowa "Sytuacja demograficzna Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021" w ramach III Kongresu Demograficznego pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 4 października br. Wydarzenie organizowane jest przez Rządową Radę Ludnościową, Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Podczas konferencji omówione zostaną m.in.: stan i struktura ludności w Polsce oraz zróżnicowanie przestrzenne wybranych zjawisk i procesów. Program konferencji dostępny na stronie: https://kd.stat.gov.pl/sytuacja-demograficzna-polski-w-swietle-wynikow-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021
Zapraszamy do udziału! 4 października 2022 r. godz.10:00!