Konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

#