Konkurs na dofinansowanie projektów BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Termin składania wniosków 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r.

Celem konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dofinansowane mogą zostać działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
7. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
9. środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki.

1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
2. nie zalega z opłacaniem podatków;
3. nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania znajdziesz pod linkiem: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2021.01

#konkurs #zus #BHP #dofinansowanie

Jeśli chcesz subskrybować nasz kanał, kliknij w link: http://www.youtube.com/user/ElektronicznyZUS?sub_confirmation=1

Powered by WPeMatico