Kontrole przewozów ADR na autostradzie

32 pojazdy, którymi wykonywano przewozy materiałów niebezpiecznych, skontrolowali inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W 3 przypadkach przewóz nie był zgodny z wymaganiami umowy ADR, a inne stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku licencji na wykonywanie przewozu, braku aktualnych badań i złego stanu technicznego.

SUBSKRYBUJ: https://tiny.pl/r5f7c