Kontrole przewozu zwierząt wykazały naruszenia

Krowy przewożone w przystosowanej do tego celu naczepie nie miały zapewnionej wystarczającej przestrzeni nad głowami i były oddzielone niewłaściwymi przegrodami. To stwarzało zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Oprócz tego w dwóch ciężarówkach jadących z Węgier do Rosji nie zapewniono krowom karmy. Nieprawidłowości wykryli inspektorzy lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego w trakcie wspólnych działań z przedstawicielami fundacji ochrony zwierząt.
https://www.gov.pl/web/gitd/kontrole-przewozu-zwierzat-wykazaly-naruszenia
SUBSKRYBUJ: https://tiny.pl/r5f7c