kurs e-learningowy – losowanie hulajnóg

15 listopada 2022 r. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się losowanie hulajnóg dla dzieci rolników, które ukończyły kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” i przesłały do 6 listopada br. certyfikat potwierdzający jego ukończenie wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Spośród 2527 nadesłanych zgłoszeń Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik i Zastępca Prezesa Marek Surmacz wylosowali 50 zgłoszeń dzieci, które otrzymają ww. nagrody.

Lista nagrodzonych dzieci zostanie opublikowana na stronie internetowej Kasy na początku grudnia br.