Liczą Się Konkrety spot 30s

Skutki Covid-19 odczuwamy wszyscy. Wszyscy uczymy się, jak przyjąć nową rzeczywistość oraz jak się w niej odnaleźć. Polscy przedsiębiorcy – dzięki szybkiej reakcji państwa – zachowali płynność finansową. W ciągu roku pandemii wielotorowa pomoc trafiła do setek tysięcy firm. Ochroniliśmy około 7 mln miejsc pracy. Przeznaczyliśmy na to 200 mld zł.

Chcemy przedstawić Wam historie trójki przedsiębiorców. Jak sobie radzą w pandemii? Z jakiej pomocy skorzystali? Co poradziliby innym przedsiębiorcom?

www.LiczaSieKonkrety.pl