Nielegalny transport 20 ton odpadów zatrzymany przez KAS na A4 (audiodeskrypcja)

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała transport 20 ton używanej odzieży z Holandii do Polski. Odbiorca nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie odpadów, ich odzysk lub utylizację. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał przewóz za nielegalny.

Obserwuj nasze profile w mediach społecznościowych
KAS na Twitterze: https://twitter.com/KAS_GOV_PL
MF na Twitterze: https://twitter.com/MF_GOV_PL
MF na YouTube: https://www.youtube.com/user/MinisterstwoFinansow
MF na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ministerstwo-finansow/