O bezpieczeństwie młodych kierowców w Areszcie Śledczym w Lublinie

Ostrzeżenia, zasady i przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też rozmowa ze skazanym za przestępstwo komunikacyjne. Nie w szkolnej ławce, ale w placówce penitencjarnej odbywają się spotkania edukacyjne w ramach projektu „Szanuj zasady, chroń życie”. Dziś młodym lub przyszłym kierowcom o najważniejszych zasadach i konsekwencjach niewłaściwych zachowań na drodze przypomnieli Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

https://www.gov.pl/web/gitd/o-bezpieczenstwie-mlodych-kierowcow-w-areszcie-sledczym-w-lublinie

SUBSKRYBUJ: https://tiny.pl/r5f7c