Obchody 104. rocznicy powstania Najwyższej Izby Kontroli

7 lutego 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli kończy 104 lata. Z tej okazji Prezes NIK Marian Banaś wraz z innymi przedstawicielami Izby wzięli udział w uroczystościach upamiętniających pracowników NIK oraz inne osoby, które odegrały ważną rolę w historii tej instytucji.

Zgodnie z tradycją obchody rocznicowe powstania NIK to przede wszystkim wspomnienia o wielkich Polakach związanych z Izbą. Główne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji wszystkich byłych i obecnych pracowników Najwyższej Izby Kontroli w kościele św. Aleksandra przy Pl. Trzech Krzyży. Mszę odprawił ks. kard. Kazimierz Nycz. Uczestniczyła w niej m.in. Urszula Pańko, wdowa po pierwszym „solidarnościowym” prezesie NIK Walerianie Pańko.

Następnie przedstawiciele NIK złożyli wieńce przed pomnikami Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego, którzy przyczynili się do utworzenia Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Marszałek Piłsudski podpisał bowiem dekret o ustanowieniu tej instytucji, a Ignacy Paderewski był jednym z sygnatariuszy dekretu.

Kierownictwo Izby uczciło też pamięć Józefa Higersbergera, pierwszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa, oraz innych zmarłych pracowników NIK, składając wieńce na ich grobach na Cmentarzu Powązkowskim. Obchody zakończyły się złożeniem wieńców w siedzibie Centrali Izby przed tablicami pamiątkowymi Józefa Piłsudskiego oraz dwóch tragicznie zmarłych prezesów Najwyższej Izby Kontroli: Lecha Kaczyńskiego i Waleriana Pańki. Tradycyjnie już hołd oddano również pracownikom NIK, którzy zginęli za Polskę w czasie II wojny światowej. Ich nazwiska widnieją na tzw. Ścianie Pamięci NIK, której uroczyste odsłonięcie miało miejsce we wrześniu 2020 roku.