Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej – kwiecień 2021