Pieniądz i okupacja. Etapy i cele niemieckiej polityki walutowej w Generalnym Gubernatorstwie.

29 września 2022 r. o godz. 18.00 w Sali Ulica Bankowa zaplanowany jest wykład „Pieniądz i okupacja. Etapy i cele niemieckiej polityki walutowej w Generalnym Gubernatorstwie.”, który wygłosi Anna Brzyska.