Podpisanie polsko-słowackiej umowy o automatycznej wymianie informacji w dziedzinie VAT

Podpisanie polsko-słowackiej umowy o automatycznej wymianie informacji w dziedzinie podatku VAT odbyło się 10 marca 2021 r.
Umowę podpisali minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński oraz ambasador Słowacji Andreja Droba w obecności wiceministra finansów Jana Sarnowskiego