Podsumowanie III Kongresu Demograficznego (2021-2022). Polska XXI w. – wyzwania demograficzne

12 grudnia 2022 r. od godz. 9:30 do 16:00 odbędzie się konferencja naukowa „Podsumowanie III Kongresu Demograficznego w Polsce (2021-2022). Polska XXI wiek – wyzwania demograficzne” w ramach zakończania III Kongresu Demograficznego.

W trakcie wydarzenia planowane są wystąpienia przedstawicieli administracji rządowej, środowisk naukowo-akademickich oraz ekspertów. Podjęte zostaną m. in. następujące zagadnienia:
• sytuacja demograficzna Polski w świetle analizy wyników NSP 2021;
• zrozumienie zmian demograficznych;
• konsekwencje zmian demograficznych.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się pod adresem: https://kd.stat.gov.pl/konferencja-podsumowujaca-iii-kongres-demograficzny

Zapraszamy do udziału! 12 grudnia 2022 r. godz.9:30!