Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Testowego

Zakończyła się trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami", który został przeprowadzony online, z wykorzystaniem platformy Moodle. Podsumowanie Konkursu z udziałem Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Marka Surmacza odbyło się 6 grudnia br. w Centrali KRUS.

Więcej informacji na:
https://www.krus.gov.pl/artykul/znamy-juz-wyniki-iii-ogolnopolskiego-konkursu-testowego-z-zakresu-bezpiecznej-pracy-w-gospodarstwie/