Posiedzenie Forum Akcyzowego

Forum Akcyzowe to zespół opinio-doradczy przy Ministrze Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Do jego zadań należy opracowywanie opinii, wniosków, analiz oraz propozycji usprawnienia i poprawy efektywności funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Forum jest sprawdzonym sposobem dialogu zainteresowanych stron: biznesu, organizacji branżowych oraz doradców podatkowych.
I Forum Akcyzowe odbyło się w czerwcu 2021 r., gromadząc blisko 200 przedstawicieli biznesu, nauki, zawodów medycznych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz administracji publicznej. Uczestnicy rozpoczęli wówczas transparentny dialog nt. zmian w podatku akcyzowym. Podczas I Forum powołano cztery grupy robocze:
1. ds. papierosów tradycyjnych;
2. ds. papierosów elektronicznych;
3. ds. wyrobów nowatorskich oraz produktów innowacyjnych;
4. ds. suszu tytoniowego.
Efekty ich prac są prezentowane i poddawane pod dyskusję w trakcie trwającego posiedzenia. Wypracowane dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Forum Akcyzowego i będą stanowić ważny głos doradczy dla Ministerstwa Finansów.
Więcej informacji na stronie: https://www.podatki.gov.pl/akcyza/forum-akcyzowe/

Powered by WPeMatico