Postojowe dla sklepików szkolnych [Tarcza antykryzysowa]

Tutorial – jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie szkół (sklepiki szkolne)

Wniosek może złożyć każdy przedsiębiorca, który na 30 września 2020 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty (o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeśli:
1) rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem:
a) 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
b) 47.19.Z
Uwaga! Jeśli zmieniłeś kod PKD przeważającej działalności w CEIDG po 30 września 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, nie spełniasz warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 września 2020 r. Możemy uznać tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020 r.
2) nastąpił przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
3) przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.,
4) w miesiącach, w których nastąpił spadek przychodów nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że masz inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, ale jednocześnie podlegasz im z działalności gospodarczej,
5) masz pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty, że byłeś związany (przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów) umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, której kod PKD podałeś we wniosku.

Co zyskasz?
Świadczenie postojowe otrzymasz tyle razy, w ilu miesiącach wskazałeś spadek przychodów w wysokości określonej w punkcie „Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?”, ale maksymalnie 5 razy.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.).

Jak złożyć wniosek?
Możesz złożyć wniosek (RSP-SK) od 23 lipca 2021 r. tylko elektronicznie:
a) przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
b) przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl

Wniosek RSP-SK powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jak się z Tobą skontaktujemy?
a) Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
b) Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku.
c) Jeśli odmówimy Ci prawa do świadczenia postojowego, wydamy decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie PUE ZUS lub prześlemy ją pocztą.

Czy możesz się odwołać od decyzji?
a) Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odmawiamy Ci prawa do świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za naszym pośrednictwem.
b) Odwołanie złóż na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

W razie wątpliwości dzwoń na numer ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00. Informacje otrzymasz od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-18.

Jeśli chcesz subskrybować nasz kanał, kliknij w link: http://www.youtube.com/user/ElektronicznyZUS?sub_confirmation=1

#tarczaantykryzysowa #ZUS #wsparcie #tarcza #postojowe #sklepik

Powered by WPeMatico