Powszechny Spis Rolny 2020. Dane wynikowe w przekrojach powiatów- konferencja

Zapraszamy na transmisję z konferencji:
"Powszechny Spis Rolny 2020. Dane wynikowe w przekrojach powiatów"
która odbędzie się 26 października br. o godz. 12.00

Celem konferencji jest omówienie pierwszej tury danych wynikowych PSR 2020 udostępnionych do poziomu powiatów w Banku Danych Lokalnych (BDL).
BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.

W czasie konferencji planowany jest także panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi, ekspertami w zakresie rolnictwa i wsi.

Powszechny Spis Rolny, przeprowadzony na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r., był drugim przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Szeroki zakres informacji uzyskanych w badaniu pozwoli na dokonanie aktualnej oceny sytuacji polskiego rolnictwa oraz analizę zmian jakie zaszły w tym sektorze. Z uwagi na istotne powiązania rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki, dane ze spisu wykorzystane zostaną również do ogólnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju.
Analiza danych umożliwi władzom lokalnym, regionalnym i centralnym podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. Ponadto wyniki spisu stanową podstawę do kształtowania unijnej polityki rolnej, środowiskowej i klimatycznej oraz ustalania zasad finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich.

Program i lista panelistów dostępne są na stronie: https://spisrolny.gov.pl/konferencje/powszechny-spis-rolny-2020-dane-wynikowe-w-przekrojach-powiatow

Powered by WPeMatico