Poznaj NBP. Departament Emisyjno-Skarbcowy

Zadania departamentu:

– dokonywanie okresowych analiz i ocen kształtowania się zapasów krajowych znaków pieniężnych oraz prognozowania obiegu gotówki w kraju w zakresie poszczególnych nominałów banknotów i monet,
– przygotowywanie emisji krajowych znaków pieniężnych oraz współpraca z przedsiębiorstwami produkującymi znaki pieniężne: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA i Mennicą Polską SA,
– zapewnianie odpowiedniego pod względem ilości i struktury nominałowej zapasu krajowych znaków pieniężnych, niezbędnego dla potrzeb obiegu,
– opracowywanie zasad i rozwiązań systemowych dotyczących organizacji zaopatrywania w krajowe znaki pieniężne banków oraz podmiotów posiadających ustawowe upoważnienie do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP tych znaków,
– przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii o autentyczności krajowych znaków pieniężnych i walut obcych,
– dbałość o utrzymanie właściwej jakości znaków pieniężnych i ich zabezpieczeń przed fałszowaniem,
– wymiana zużytych i uszkodzonych krajowych znaków pieniężnych,
– dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży złota i innych metali szlachetnych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz administrowanie zapasem metali szlachetnych,
sprzedaż monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie,
– wydawanie albumu walut obcych oraz wzajemna wymiana wzorów znaków pieniężnych z innymi bankami centralnymi,
– współpraca z instytucjami UE i innymi organizacjami zagranicznymi w zakresie organizacji produkcji, emisji oraz obiegu banknotów i monet, a także przeciwdziałania fałszerstwom banknotów i monet.

#NBP

Powered by WPeMatico