Poznaj NBP: Departament Zagraniczny

Departament Zagraniczny wykonuje zadania związane ze współpracą Rzeczypospolitej Polskiej i NBP z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankowymi, bankami zagranicznymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.

DZ zajmuje się także:
– współpracą techniczną NBP i organizacją konferencji międzynarodowych w NBP,
– przygotowaniem publikacji i informacji o NBP na użytek międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych, banków zagranicznych oraz instytucji Unii Europejskiej,
– zadaniami związanymi z funkcją agenta finansowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.