Prezes NIK Marian Banaś o kontroli spółek hodowli roślin uprawnych i zwierząt

#KontrolaNik #UwagaRaport #ZnakowanieZwierząt #ZnęcanieSięNadZwierzętami
Kontrola spółek hodowli roślin uprawnych i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej wykazała wiele nieprawidłowości.
Przeprowadziliśmy kontrolę w latach 2017-2021, w tym okresie zbadano działalność 11 spółek:
– jedną spółkę hodowli roślin
– dwie spółki hodowli koni 🐎
– osiem spółek hodowli bydła, owiec i trzody chlewnej
Zakładane cele i wyniki hodowlane były osiągnięte i to wszystko, jeśli chodzi o pozytywne efekty działalności spółek, poddanych kontroli.
Lista przewinień jest niestety dużo dłuższa, a niektóre z nich przyprawiają o dreszcze.
Nieścisłości wykryte przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli to m.in.:
– nieefektywne zarządzanie majątkiem,
– pogorszenie sytuacji finansowej kontrolowanych spółek w latach 2018-2019,
– niegospodarne wydatki w kwocie 1,8 mln zł,
– nieprawidłowe znakowanie koni.
Większości przewinień można dopatrywać się w nieskutecznym nadzorze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednak wyjątkowo oburzające jest doniesienie o niedozwolonym znakowaniu ‼️ zwierząt. Realizowany sposób znakowania został dopuszczony przez zarządzających w Przedsiębiorstwie Rolniczo-Hodowlanym Gałopol, gdzie koniom rasy konik polski wymrażano numer identyfikacyjny ciekłym azotem.
W badanym przez nas okresie zastosowano, tę metodę w 72 przypadkach. Zgodnie z przepisami prawa takie postępowanie jest uznawane za znęcanie się nad zwierzętami.
📣 Najwyższa Izba kontroli przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w sprawie niedozwolonego znakowania koni.
‼️ Podobne praktyki stosowane były w Janowie Podlaskim, koniom czystej krwi arabskiej wypalano numery identyfikacyjne i herb stadniny, ale w tej sprawie postępowanie prokuratury jest już w toku.