Priorytety Rzecznika Finansowego na 2021 rok – dr Jakub Szczerbowski

Plan działań Rzecznika Finansowego w roku 2021 – dr Jakub Szczerbowski, Dyrektor Wydziału Bankowo-Kapitałowego