Konta osobiste

Czy wiesz, że:

“Rachunek bankowy, konto bankowe to rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej z jego posiadaczem (albo posiadaczami, gdyż rachunek bankowy może być prowadzony także dla kilku osób fizycznych). Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, o ile w umowie z bankiem nie zostały zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami.”

Opis

Sprawdź ofertę kont bankowych:

  • osobistych,
  • młodzieżowych,
  • dla cudzoziemców,
  • oszczędnościowych.

?