Przegląd rynku – Towary

Przegląda rynku – Towary to narzędzie pozwalające sprawnie zorientować się odnośnie kondycji rynków światowych oraz przeglądać takie dane jak zmiany (nominalne oraz procentowe) notowań, ceny otwarcia, zamknięcia, szczyty oraz dołki dla wybranych instrumentów finansowych.

Opis