Ubezpieczenia

Czy wiesz, że:

Ubezpieczenie to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z  funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami;

Opis

Sprawdź naszą ofertę:

  • ubezpieczeń na życie,
  • ubezpieczeń majątkowych,
  • ubezpieczeń komunikacyjnych oraz
  • ubezpieczeń turystycznych.