#ProgramWspółdziałania

#ProgramWspółdziałania to forma współpracy #KAS z dużymi podmiotami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki.