„Prosument zbiorowy – praktyczne aspekty zastosowania OZE w budynkach wielolokalowych” – seminarium

Seminarium będzie poświęcone omówieniu tematyki prosumenta zbiorowego. Omawiane będą kluczowe aspekty techniczne oraz możliwości finansowania.