Regionalny wymiar procesów demograficznych. Woj lubelskie na tle Polski w kontekście NSP 2021 cz. 1

Część 1 – Konferencja online „Regionalny wymiar procesów demograficznych. Województwo lubelskie na tle Polski w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”

Otwarcie konferencji:
Dr Dominik Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny
Prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Rządowa Rada Ludnościowa
Dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
Dr Barbara Socha, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Dr Krzysztof Markowski, Urząd Statystyczny w Lublinie

Wyzwania rozwoju demograficznego Polski

Dr Dominik Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny, Wykład inauguracyjny: Znaczenie Spisów powszechnych w XXI w.
Prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Rządowa Rada Ludnościowa Uwarunkowania i konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju społecznego i ekonomicznego
Prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Szkoła Główna Handlowa, Proces odtwarzania pokoleń w Polsce w XXI w. – faza przejścia demograficznego czy kryzys demograficzny?
Dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Przestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce w XXI w.
Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Geograficzne zróżnicowania i społeczno-ekonomiczne skutki procesów demograficznych w Polsce

Powered by WPeMatico