Regionalny wymiar procesów demograficznych. Woj. lubelskie na tle Polski w kontekście NSP 2021 cz. 2

Część 2 – Konferencja online „Regionalny wymiar procesów demograficznych. Województwo lubelskie na tle Polski w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” Mobilność ludności – uwarunkowania, przebieg i konsekwencje Czy Polska potrzebuje polityki migracyjnej?

Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Uniwersytet Warszawski, Czy Polska potrzebuje polityki migracyjnej?
Dr Piotr Maleszyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Studia w Warszawie czy Study in Lublin? Bilans migracji studenckich dla Lublina
Dr Paweł Strzelecki, Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa, Regionalne uwarunkowania imigracji i jej ewolucja w czasie – wyniki badań ankietowych w województwie lubelskim i innych regionach Polski
Dr Krzysztof Markowski, Urząd Statystyczny w Lublinie, Uwarunkowania zmiany liczby ludności na Lubelszczyźnie

Powered by WPeMatico