Regionalny wymiar procesów demograficznych.Województwo lubelskie na tle Polski w kontekście NSP 2021

Konferencja naukowa organizowana przez : Rządową Radę Ludnościową i Urząd Statystyczny w Lublinie z udziałem między innymi: Barbary Sochy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Dr Dominika Rozkruta, Główny Urząd Statystyczny
Prof. dr hab. Józefiny Hrynkiewicz, Rządowa Rada Ludnościowa
Lecha Sprawki, Lubelski Urząd Wojewódzki
Dr Krzysztofa Markowskiego, Urząd Statystyczny w Lublinie.
Celem konferencji jest ujęcie tematyki demograficznej w kontekście przeobrażeń społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim na tle Polski i Europy. Szczególna uwaga poświęcona zostanie migracjom oraz ich konsekwencjom dla rozwoju demograficznego województwa, a także procesom starzenia się społeczeństwa oraz depopulacji.

Powered by WPeMatico