Rodzinny Kapitał Opiekuńczy [Tutorial]

Tutorial na temat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO). Prezentujemy jak złożyć wniosek RKO-R?

RKO otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
1. jesteś matką dziecka, lub
2. jesteś ojcem dziecka, lub
3. przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Jak długo przysługuje świadczenie?
Rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Jaka jest wysokość świadczenia?
Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej co miesiąc:
– na wskazany przez Ciebie we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce,
– na rachunek bankowy w państwie członkowskim UE/EFTA, jeśli tam mieszkasz.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego musisz złożyć do ZUS wniosek:
– RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
– RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko elektronicznie, na przykład przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wejście do logowania na PUE ZUS znajduje się na naszej stronie internetowej zus.pl. Jak założyć konto na PUE ZUS, podpowiadamy w filmiku instruktażowym: https://www.youtube.com/watch?v=xQTp_bWzoW0

Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz także złożyć wiosek RKO-R, przez:
– portal Emp@tia (link do strony zewnętrznej),
– swój bank: od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.; od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A.; od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.; od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta

Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

Aby otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy musisz dołączyć do składanego elektronicznie wniosku wymagane dokumenty, o których przeczytasz na naszej stronie internetowej www.zus.pl

Jeżeli nie wypełnisz prawidłowo wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni. Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz też na adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku. Jeśli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku.

Gdzie otrzymasz więcej informacji?
W sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego otrzymasz pomoc:
w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl, we wszystkich placówkach ZUS, podczas e-wizyty w ZUS. Informacje znajdują się także na naszej stronie internetowej www.zus.pl

Jeśli chcesz subskrybować nasz kanał, kliknij w link:
http://www.youtube.com/user/ElektronicznyZUS?sub_confirmation=1

#RKO #rodzinnykapitalopiekunczy #zus #rodzinnykapitałopiekuńczy

Powered by WPeMatico