Samorząd lokalny wobec przemian w woj. lubelskim w kontekście Spisu Powszechnego 2021.

Trwający obecnie Spis Powszechny skłania do podjęcia debaty na temat wyzwań i szans wynikających ze zmian ludnościowych w kontekście realizacji zadań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego. Samorządy lokalne, będące podmiotami odpowiedzialnymi za zaspokajanie podstawowych potrzeb lokalnej społeczności oraz prowadzenie polityki rozwoju, muszą w swoich działaniach uwzględniać procesy demograficzne oraz odpowiednio reagować na zachodzące na tej płaszczyźnie zmiany. Wielość przyczyn, różna skala oraz dynamika, a także znaczne zróżnicowanie przestrzenne przebiegu procesów demograficznych sprawiają jednak, że nie istnieją żadne uniwersalne sposoby i rozwiązania, które mogłyby zostać zastosowane powszechnie w celu optymalnej adaptacji jednostek samorządu lokalnego do zmieniającej się sytuacji demograficznej.
Weź udział online, 21 wrzesień 2021, godz. 9.00
Strona konferencji: https://lublin.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/forumsamorzadowe2021/

Powered by WPeMatico