Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL

SATMIROL, czyli Satelitarna Identyfikacja i Monitorowanie Upraw na Potrzeby Statystyki Rolnictwa jest ważnym osiągnięciem w rozwoju statystyki rolnictwa. Wykorzystanie systemu przyczyni się do zmniejszenia obciążenia respondentów i ankieterów (wpływając na poprawę jakości danych statystycznych), obniżenia kosztów badań prowadzonych metodą ankietową, a także do skrócenia czasu opracowywania szacunku powierzchni, plonów i zbiorów przygotowywanego przez rzeczoznawców terenowych.

Realizacja projektu wpisała się w główny cel programu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce. Poprzez ułatwienie dostępu do aktualnych informacji w zakresie rolnictwa projekt wspiera rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie ma charakter strategiczny dla społeczeństwa i gospodarki narodowej.

Celem głównym projektu SATMIROL było udoskonalenie identyfikacji i monitorowania upraw rolnych oraz opracowanie metod oceny wpływu warunków wzrostu roślin (w tym zjawisk ekstremalnych takich jak: powódź, susza, przymrozki, podtopienia, gradobicia itp.) na oczekiwany plon oraz na stan upraw w okresie wegetacji w oparciu o bezpłatne dane satelitarne z europejskiego programu COPERNICUS.

Więcej na temat projektu SATMIROL można przeczytać tutaj:

Konferencja ma na celu przybliżyć projekt SATMIROL oraz podkreślić jego ogromne znaczenie nie tylko dla statystyki publicznej, ale również całego społeczeństwa i gospodarki.

transmisja 21 grudnia 2021 o godz. 12.00
Sprawdź szczegóły na stronie: https://stat.gov.pl/wydarzenia/konferencje/satelitarna-identyfikacja-i-monitorowanie-upraw-na-potrzeby-statystyki-rolnictwa-satmirol,14,1.html

#GUS #Statystyki #Satmirol #Gospostrateg

Powered by WPeMatico