Spot kampanii informacyjnej KNF „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI – INWESTUJ ŚWIADOMIE”

Inwestowanie, zwłaszcza oszczędności życia, to jedna z tych decyzji, które mają daleko idące konsekwencje, a ich efekty decydują o naszej przyszłości, podobnie jak decyzja o ślubie, do czego nawiązuje główny spot kampanii. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane świadomie, po dokładnym sprawdzeniu danego produktu finansowego oraz tego, co i od kogo się kupuje, a także jakie ryzyko jest z tym związane.

Wejdź na stronę internetową www.inwestujswiadomie.com.pl i dowiedz się więcej.