Spotkanie grupy roboczej Forum Akcyzowego

Forum Akcyzowe jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. To sprawdzony sposób dialogu z interesariuszami: biznesem, organizacjami branżowymi i doradcami podatkowymi.

Ministerstwo Finansów od 2018 r. organizuje Forum Cen Transferowych, a od 2019 r. działa także Forum MDR. Ta formuła cieszy się uznaniem przedsiębiorców i została wprowadzona także dla podatku akcyzowego. Z przedstawicielami różnych branż rozmawiamy też podczas spotkań z cyklu Dialog z Biznesem.

Pierwsze spotkanie Forum Akcyzowego cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i wzięło w nim udział niemal 200 przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, branży doradczej, uczelni wyższych i administracji publicznej. W trakcie spotkania powołano 4 grupy robocze, których zakres tematyczny obejmuje:
1) papierosy tradycyjne
2) papierosy elektroniczne
3) wyroby nowatorskie i produkty innowacyjne
4) susz tytoniowy
Grupy robocze przygotują propozycje rekomendacji, które zostaną poddane pod szeroką dyskusję w trakcie kolejnego posiedzenia Forum Akcyzowego, zaplanowanego na IV kwartał 2021 r.
Prace Forum Akcyzowego są w pełni transparentne, a przebieg spotkań grup roboczych można obserwować na żywo na kanale YouTube MF.

Terminy spotkań grup roboczych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie Forum Akcyzowego ➡️ https://www.podatki.gov.pl/akcyza/forum-akcyzowe/ogloszenia-i-informacje-biezace-forum-akcyzowe/

Powered by WPeMatico