Straż Graniczna – historia ochrony polskich granic

Straż Graniczna to umundurowana i uzbrojona formacja powołana do ochrony polskiej granicy 16 maja 1991 r. Jednak jej historia sięga II Rzeczypospolitej, kiedy po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. tworzyło się państwo polskie, a jednym z priorytetów stała się ochrona polskich granic.
Współczesna Straż Graniczna czerpie z chlubnych tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza (1924–1939) – specjalnej organizacji wojskowej utworzonej dla ochrony przed radziecką dywersją na Kresach Wschodnich, oraz Straży Granicznej (1928–1939) – działającej na granicy zachodniej półwojskowej formacji, której funkcjonariusze z narażeniem życia zwalczali przemytnictwo podczas polsko-niemieckiej wojny celnej.
Obecnie blisko 15 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej chroni łącznie 3511 km granicy państwowej na lądzie i morzu (przy czym 1581 km to granica zewnętrzna Unii Europejskiej).
Oddając hołd polskim pogranicznikom, Narodowy Bank Polski 11 maja 2022 r. wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł „30. rocznica powołania Straży Granicznej”.
Na rewersie monety znajduje się wizerunek funkcjonariuszy Straży Granicznej tworzących poczet sztandarowy ze sztandarem Komendy Głównej Straży Granicznej. Awers monety przedstawia funkcjonariusza Straży Granicznej z psem, patrolującego polską granicę.

Powered by WPeMatico