Świadczenie wychowawcze 500+ [Tutorial]

Od 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze. Taki wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Przedstawiamy tutorial jak złożyć wniosek o 500+.

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Przysługuje ono niezależnie od Twoich dochodów.

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia?
Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Jeśli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

Jaka jest wysokość świadczenia?
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości – gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:
1. podzieli kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,
2. otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje,
3. kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:
SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.
Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) możesz złożyć przez PUE ZUS. Wejście do logowania na PUE ZUS znajduje się na naszej stronie internetowej zus.pl. Jak założyć konto na PUE ZUS, podpowiadamy w filmiku instruktażowym: https://www.youtube.com/watch?v=xQTp_bWzoW0

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez: portal Emp@tia (link do strony zewnętrznej) lub swój bank: od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. , PEKAO S.A., SKOK Śląsk, SKOK Stefczyka, od 11 stycznia 2022 r.: Getin Noble Bank S.A., od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.
Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. ZUS będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze i będzie je wypłacał.

Jeżeli nie wypełnisz prawidłowo wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w ciągu 14 dni. Wiadomość o tym otrzymasz też na adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

Jeśli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku.

Jeśli ZUS przyzna Ci świadczenie wychowawcze, nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku.

Gdzie uzyskasz więcej informacji?
W sprawie świadczenia wychowawczego otrzymasz pomoc:
w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,
we wszystkich placówkach ZUS,
podczas e-wizyty w ZUS,
na naszej stronie internetowej www.zus.pl

Jeśli chcesz subskrybować nasz kanał, kliknij w link:
http://www.youtube.com/user/ElektronicznyZUS?sub_confirmation=1

#500+ #zus #swiadczeniewychowawcze @świadczeniewychowawcze

Powered by WPeMatico