#ŚwiętaNaSłużbie

W czasie Świąt Bożego Narodzenia kilka tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz żołnierzy Wojska Polskiego będzie pełniło służbę czuwając nad bezpieczeństwem nas wszystkich.

Pamiętajcie o nich w tych dniach.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia życzą funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej.